Her kan du øve dig i at arbejde med følgende med brøkregning:

  • Addition
  • Subtraktion
  • Multiplikation
  • Divison