Her kan du træne regler for hvilken rækkefølge du regner opgaver med plus, minus, gange, dele og parenteser